3 สิงหาคม 2021

เที่ยวชม โบสถ์คริสต์ จันทบุรี กราบขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสิน

โบสถ์คริสต์ จันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นวิหารที่สวยงามเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน …

แสดงข้อมูลทั้งหมด..

สถานที่เที่ยวพระสมุทรเจดีย์ 1 วันก็ชิลล์ได้

พระสมุทรเจดีย์ เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ติดอยู่ทะเลอ่าวไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมาก เดินทางม …

แสดงข้อมูลทั้งหมด..