22 กันยายน 2021
เที่ยวอยุธยา

เที่ยวเมืองเก่าอยุธยา เดินเที่ยวชมความงดงามของอาณาจักรอยุธยาเดิม

เมืองเก่าอยุธยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก รวมถึงได้จัดสถานที่เมืองเก่าอยุธยานี้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย ในเมืองเก่าอยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอยู่หลายที่เดินทั้งวันไม่หมดแน่นอน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานและเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยาอันยิ่งใหญ่เก่าแก่มาเนินนานรวมอายุได้กว่า 400 ปี นั้นก็คือวัดพระศรีสรรเพชญ์ แล้วก็ยังมีวัดวาอารามที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ก่อนจะถึงการล่มสลายของอาณาจักรในปี พ.ศ. 2310 ที่พ่ายแพ้สงครามให้กับอาณาจักรอังวะ ของพม่าในสมัยนั้น ทำให้ความสวยงามของเมืองอยุธยาก็ล่มสลายไปด้วย เหลือไว้เพียงซากปารักหักพังของวัดต่างๆ ซึ่งกรมศิลปากรได้ทำการบำรุงซ่อมแซมตกแต่งในภายหลัง ให้มีความสวยงามคงเค้าโครงไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุด

โดยในวันนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองเก่าอยุธยา และได้สัมผัสถึงกลิ่นอายของความเจริญรุงเรืองอย่างมากในอดีตอย่างกรุงอโยธยาที่เคยเป็นราชธานี และที่นี่คือมีวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์เป็นอย่างมากมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดโบราณแห่งนึงของอยุธยา อยู่ในพระราชวังหลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน ได้รับเลือกเป็นมรดกโลก เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นที่สุด และยังหลงเหลือเจดีย์ที่สมบูรณ์อยู่ 3 องค์ด้วยกัน ซึ่งพระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ในมีความสำคัญคือ

  • เป็นที่เก็บบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  • เป็นที่เก็บบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
  • เป็นที่เก็บบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2

ปัจจุบันนั้นมียังมีความสวยงดงามเป็นอย่างมาก และยังเป็นต้นแบบของวัดในพระมหาบรมราชวัง​ของสมัยรัตนโกสินทร์อีกด้วย

พระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์
พระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์
พระพุทธรูปในอดีตสมัยอยุธยาในวัดพระศรีสรรเพชญ์
พระพุทธรูปในอดีตสมัยอยุธยาในวัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์

วิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ภูมิทัศน์รอบวัดนั้นสวยงาม ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ทางรัฐบาลได้เริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารและองค์พระพุทธใหม่ ทำให้วัดพระมงคลบพิตร นั้นมีความสวยงามมาก และยังเป็นสถานที่สักการะหลวงพ่อมงคลบพิตร ที่สำคัญองค์หนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก่าแก่มาก

วิหารพระมงคลบพิตร
วิหารพระมงคลบพิตร
พระมงคลบพิตร
พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปใหญ่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย ลงรักปิดทองมีแกนเป็นอิฐ ส่วนผิวนอกบุด้วยสำริด ทำเป็นท่อนๆมาเชื่อมกัน สูง ๑๒.๕๔ เมตร หน้าตักกว้าง ๔ วาเศษ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระไชยราชา ราวพ.ศ. ๒๐๘๑ เดิมประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โปรดเกล้าให้อัญเชิญมาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์


วัดมหาธาตุ 
เป็นวัดที่มีความสำคัญสมัยประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก มีเจดีย์และกำแพงสร้างด้วยอิฐแดงทั้งหมด และยังคงอยู่สภาพเดิมสวยงามเป็นที่สุด

วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
พระพุทธรูปในวัดมหาธาตุ
พระพุทธรูปในวัดมหาธาตุ

และที่สำคัญคือสถานที่นี้ที่ทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างอยากมาเพื่อสักการะพระพุทธรูปในรากไม้ และถ่ายรูปกับพระพุทธรูปในรากไม้ด้วย สวยงามจริงๆ

เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ อยุธยา
เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ เศียรพระพุทธรูป เป็นศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหารโบราณ

วัดโลกยสุธาราม เป็นวัดที่มีพระนอนองค์ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยเลยกว่าว่าได้ มีอายุเก่าแก่โบราณมากมีชื่อว่า “พระไสยาสน์”นอนตะแคงขวาองค์สีขาวโดดเด่น และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอยุธยาอีกด้วยตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังหลวงอยุธยา เข้าชมฟรี

พระไสยาสน์ อยุธยา
พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร พระเศียรหันไปทางทิศเหนือ พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก พระบาทหันไปทางทิศใต้ ด้านหลังเป็นทิศตะวันออก ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน มีดอกบัวเกยซ้อนรองรับพระเศียรแทนพระเขนย
วัดโลกยสุธาราม พระไสยาสน์
วัดโลกยสุธาราม พระไสยาสน์ นอนตะแคงขวาองค์สีขาวโดดเด่น

สำหรับทริปนี้ก็ขอจบการรีวิวเอาไว้เท่านี้ก่อน เพราะเวลามีน้อยต้องขอภัยด้วยครับ ยังมีวัดและสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งในเมืองเก่าอยุธยาที่ยังไม่ได้กล่าวถึง

สำหรับค่าเข้าชมนั้นก็แสนถูกโดยค่าเข้าชมจะอยู่ที่ คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 50 บาท
เมืองเก่าอยุธยาตั้งอยู่ที่ ถนน คลองท่อ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แชร์บทความนี้เลย